– Bài 2 này mình thực hiện tách file index.php, thành 3 file đó là index.php, footer.php, header.php.
– Tạo các chuyên mục cần thiết.
– Tạo taxonomy địa điểm du lịch
– Tạo post type Video
– Tạo taxonomy chuyên mục video
– Chèn code crop hình
– Viết bài demo sử dụng plugin get tin từ vnexpress.
——————————–
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
* Plugin get tin từ vnexpress: https://huykira.net/webmaster/wordpress/plugin-lay-tin-tu-dong-tu-vnexpress-net.html
* Code crop hình: https://huykira.net/webmaster/wordpress/hinh-dai-dien-thumbnail-trong-wordpress.html

** Đây không phải là video hướng dẫn, Chỉ là video quay lại quá trình mình code theme tin tức du lịch, các bạn có thể tham khảo.

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác