– Bài 2 này mình thực hiện tách file index.php, thành 3 file đó là index.php, footer.php, header.php.
– Tạo các chuyên mục cần thiết.
– Tạo taxonomy địa điểm du lịch
– Tạo post type Video
– Tạo taxonomy chuyên mục video
– Chèn code crop hình
– Viết bài demo sử dụng plugin get tin từ vnexpress.
——————————–
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
* Plugin get tin từ vnexpress: https://huykira.net/webmaster/wordpress/plugin-lay-tin-tu-dong-tu-vnexpress-net.html
* Code crop hình: https://huykira.net/webmaster/wordpress/hinh-dai-dien-thumbnail-trong-wordpress.html

** Đây không phải là video hướng dẫn, Chỉ là video quay lại quá trình mình code theme tin tức du lịch, các bạn có thể tham khảo.