Giao diện html – Tiếp tục share share và share, hôm trước share 1 site webshop thấy các bạn khá thích, hôm nay mình tiếp tục share thêm 1 site nữa. Không giống như hôm trước chỉ có 1 trang chủ, hôm nay mình share web này với đầy đủ các trang con. Như trang sản phẩm,  trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang blog, trang bài viết…
Nếu các bạn đang cần 1 giao diện html thì đây là 1 sự lưa chọn hoàn hảo.
He he chém gió tí thôi chừ DEMO luôn cho mọi người coi.

Demo hình ảnh:

giao dien html

Download: Tại đây

Giao diện website, giao diện html, giao diện web shop, html webshop, giao diện web bán hàng. Download miễn phí giao diện web bán hàng

 

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

5
AVT