Download miễn phí phần mềm Adobe Flash CS5 Professional

Download miễn phí phần mềm Adobe Flash CS5 Professional

Ngày 14 - 11 - 2014 - Tại chuyên mục: Thiết kế - Lượt xem: 8777

Giới thiệu

Phần mềm Adobe Flash CS5 Professional cho phép sáng tạo các sản phẩm chuyên nghiệp và thiết kế những nội dung tương tác với sự lôi kéo hấp dẫn bằng kinh nghiệm trực tuyến. Flash Professional CS3 bây giờ đã bao hàm các công cụ đơn nhất cho việc thiết kế các hiệu ứng đồ họa, text, video, và các nội dung cho thiết bị di động. Các hiệu ứng mới, bao gồm drop shadow, blur, glow, bevel, và color adjust, cho phép thiết kế hấp dẫn và thuyết phục hơn với việc điều khiển hoàn toàn các điểm ảnh và sự chính xác tuyệt vời. Công cụ tùy biến mới cho phép điều khiển tỉ mỉ trên hoạt cảnh. Cuộc cách mạng về bộ máy font chữ FlashType đã đảm bảo sạch sẽ, chữ sẽ có chất lượng cao. Trên đây là các đặc điểm mới cho chất lượng của website thương mại và các nhân, đồng thời nó cũng cải thiện những kinh nghiệm số đã có.

HuyKira.Net--adobe-Flash

Phần mềm adobe Flash

DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

Hướng dẫn sử dụng: Đây là phiên bản portable nên các bạn cứ down về rồi click chạy ko cần phải cài đặt hay crack!

Để down tiếp các phần mềm  các bạn có thể vào chuyên mục:

Thiết kế

Từ khóa: ,

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT