Bài viết tiếp theo trong chuyên mục hướng dẫn woocommerce mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị sản phẩm theo danh mục woocommerce. Đây là một trong những kiến thức cơ bản trong lập trình theme woocommerce.

Lấy danh mục sản phẩm trong woocommerce

Danh mục sản phẩm trong woocommerce cũng chỉ là custom taxonomy wordpress, vì thế get danh mục sản phẩm cũng giống như get chuyên mục bài viết (get category)

Chúng ta có đoạn code get danh mục sản phẩm như sau:

Get danh mục sản phẩm có hình đại diện danh mục:

Hiển thị sản phẩm theo danh mục woocommerce

Dễ dàng nhận thấy phần sản phẩm của woocommerce là một custom post type trong wordpress, có type là là “product“. Còn danh mục sản phẩm trong woocommerce là một custom taxonomy có slug là “product_cat“.

Vậy chúng ta sẽ có đoạn code lấy sản phầm theo danh mục sẽ là:

Đoạn code trên mình đã get 10 sản phẩm theo danh mục điện thoại. Các bạn chú ý các dữ liệu đầu vào để get là sẽ biết.

$cat = ‘dien-thoai’; đây là slug của danh mục cần lấy

sản phẩm theo danh mục woocommerce

Danh mục sản phẩm trong woocommerce 

Ví dụ bạn muốn get sản phẩm của danh mục Iphone thì bạn tiếng hành khai báo như sau: $cat = ‘iphone’;

Tóm lại:

Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy sản phẩm theo danh mục woocommerce. Đây là chức năng rất hay dùng trong quá trình lập trình theme wordpress.

Bài viết này khá đơn giản nếu bạn nào có tìm hiểu qua worhá dễ. Ở các bài viết tiếp theo trong chuyên mục hướng dẫn woocommerce này mình sẽ hướng dẫn như bài khó hơn 😀 Cứ từ từ mà học kaka

Ngoài cách sử dung code như mình vừa trình bày các bạn có thể sử dụng các shortcode có sẵn của woo như sau:

Đoạn shortcode trên mình lấy ra 8 sản phẩm thuộc 2 danh mục là Iphone và HTC. Các bạn có thể tham khảo các shortcode khác tại đây: Shortcode WooCommerce

Chúc các bạn học wordpress vui vẻ!

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

3
AVT