Hướng dẫn thêm, sửa, xóa trong dữ liệu database wordpress

Hướng dẫn thêm, sửa, xóa trong dữ liệu database wordpress

Ngày 19 - 10 - 2019 - Tại chuyên mục: Wordpress - Lượt xem: 12550

Bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách get dữ liệu database wordpress. Tiếp tục chủ đề tương tác với database wordpress. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm, sửa và xóa dữ liệu database wordpress.

Ở bài trước mình đã có tạo 1 bảng trong bài viết  Thêm bảng trong database wordpress, hôm nay mình sẽ dùng bảng được tạo trong bài này để tương tác.

Hướng dẫn thêm, sửa, xóa trong dữ liệu database wordpress

Chúng ta có 1 bảng wp_contacts với các cột như hình, bây giờ bắt đầu thêm, sử, xóa dữ liệu của bảng này!

Thêm dữ liệu vào database wordpress

Để thêm dữ liệu vào bảng trên chúng ta sử dụng code sau:

 • $data là mảng dữ liệu thêm vào bảng, lưu ý cột id là khóa chính tự tăng nên chúng ta không khai báo trong mảng $data
 • global $wpdb; khai báo biến toàn cục là class wpdb => class này trong wordpress dùng để tương tác với databse
 • $table = $wpdb->prefix . ‘contacts’; khái báo biến $table là bảng (wp_contacts)
 • $wpdb->insert là câu lên đùng để admin dữ liệu $data và bàng $table

Sau khi thêm đoạn code trên vào file functions.php của thêm các bạn tra ngoài trang chủ f5 một cái rồi vào databse bảng wp_contacts sẽ thấy thông tin như thế này là thành công.

Hướng dẫn thêm dữ liệu database wordpress

 

Sửa (update) dữ liệu trong database wordpress

Ví dụ ở bảng trên mình muốn sửa số điện thoại của record có id là 1, thì chúng ta sẽ có đoạn code như sau

Ở trường hợp sửa dữ liệu thì code cũng tương đồng với code thêm dữ liệu, chỉ có 2 điểm khác so với thêm là:

 • Thêm biến $id là id của record cần sửa
 • $wpdb->update thay vì$wpdb->insert
 • Trong hàm thực thi việc sửa dữ liệu chúng ta gán thêm 1 mảng có giá trị là id cần sửa

Kết quả thu về khi chúng ta sửa là:

Sửa trong dữ liệu database wordpress

Xóa dữ liệu trong database wordpress

Để xóa 1 record trong database wordpress chúng ta thực hiện code sau:

Chúng ta sử dụng hàm $wpdb->delete để xóa dữ liệu của record có $id bằng 1 trong bảng $table. Và kết quả 🙂

Xóa trong dữ liệu database wordpress

Dữ liệu đã được xóa khỏi bảng.

Tóm lại

Nhưng vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm, sửa, xóa record trong database wordpress. Cũng như hoàn thành cơ bản series về database trong wordpress. Hi vọng những chia sẽ này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lập trình theme wordpress.

Các bạn có thẻ xem thêm các bài viết khác trong series database wordpress tại đây:

Và các bạn có thể tham khảo một số tài liệu ngoài về databse của wordpress như:

Chúc các bạn học wordpress thành công!

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

2
 • QuíCode rất hay anh Huy ơi. Nhưng giờ em muốn tạo trang xem "contacts" này trong admin thì phải làm sao.

  Thích Trả lời 3 năm trước

 • Nguyễn Khắc Nghĩaanh Huy ơi anh cho em hỏi tí nếu em muốn update 1 row trong database vào 1 khoảng thời gian cố định thì viết sao ạ ? Mong anh rep ạ

  Thích Trả lời 5 tháng trước

AVT