Bài viết mới nhất cho wordpress

Bài viết mới nhất cho wordpress

Ngày 04 - 05 - 2015 - Tại chuyên mục: Thủ thuật web, Webmaster, Wordpress - Lượt xem: 3108

Demo: Demo-bai-viet-moi-nhat

Để tạo bài viết mới nhất trong wordpress chúng ta sử dụng code sau.

– Chèn đoạn code này nới mà bạn muốn hiển thị bài viết mới nhất. Có thể chèn trong file index.php, hoặc sidebar.php

<div class="newpost">
					<h3 class="title-news">Tin mới</h3>
	<ul class="news">
					<?php $postquery = new WP_Query(array('posts_per_page' => 6));
						if ($postquery->have_posts()) {
						while ($postquery->have_posts()) : $postquery->the_post();
						$do_not_duplicate = $post->ID;
						?>
						<li>
								<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php thumbnails_news_hk(); ?></a>
								<h4><a href=" <?php the_permalink(); ?> " title=" <?php the_title(); ?> "><?php the_title(); ?></a></h4>								
								<div class="info">
									<span class="date"><i class="fa fa-clock-o"> </i> Đăng ngày: <?php echo get_the_date( 'd-m-Y'); ?></span>
								</div>					
						</li>
					<?php endwhile;} ?>
					<div class="clear"></div>
			</ul>
	</div>

Sau đó chèn đoạn css này vào file style.css

.newpost, .sidebar {
  float: right;
  width: 330px;
}
h3.title-news {
  background: #145EAB;
  padding: 10px 5px;
  color: #fff;
  font-family: 'hongha';
  text-transform: uppercase;
  font-size: 15px;
}
ul.news {
  padding: 10px;
  border: 1px #145EAB solid;
}
ul.news li {
 width: 100%;
 clear: both;
 padding: 9px 0px;
}
ul.news li a img {
  width: 90px;
  height: 65px;
  float: left;
  margin-right: 9px;
	padding: 1px;
	box-shadow: 0px 0px 2px #999;
}

ul.news li h4 a {
 text-decoration: none;
 font-family: hongha;
 color: #145EAB;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 12px;
}

 

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

3
 • LocNếu mà muốn hiển thị dạng số thứ tự thì sao bạn: VD 1. tin a 2. Tin b 3. Tin c ... ... Tin n+ Thanks bạn

  Thích Trả lời 11 tháng trước

  • HuyKiraĐặt thêm cái biến $i = 1; Mỗi lần vào vòng lặp tăng biến $i lên 1 đơn vị rồi echo nó ra.

   Thích Trả lời 11 tháng trước

 • LocBạn help mình với nhé, cái trên mình làm ok rồi, còn gắn biến thì không ra. tks

  Thích Trả lời 11 tháng trước

AVT