Bài viết liên quan trong wordpress

Bài viết liên quan trong wordpress

Ngày 13 - 04 - 2016 - Tại chuyên mục: Wordpress - Lượt xem: 15280

Để hiển thị được các bài viết liên quan trong wordpress. Đầu tiên chúng ta cần xác định các bài post liên quan chỉ hiển thị ở trang chi tiết bài post hay nói cách khác đó là file single.php của chúng ta.

Bài viết liên quan trong wordpress

Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo bài viết liên quan 1 cách đễ hiểu nhất!

1. Hiện thị bài viết liên theo tag.

Có nghĩa những bài viết nào cùng tag với bài viết hiện tại sẽ xuất hiện.

Bạn vào trong file single.php, thông thường là sẽ ở dưới cùng sau khi kết thúc nội dung bài viết chính chúng ta sẽ đặt các bài viết liên quan tại đây. Dĩ nhiên bạn có thể để vào bất kì chỗ nào bạn muốn hiển thị.

2. Hiện thị bài viết liên theo category

Ngoài cách tự code như dạng ở trên các bạn có thể sử dụng 1 số plugin bài viết liên quan như

Chúc các bạn thành công! Có chi thắc mắc thì cứ cmt bên dưới nó sẽ thông báo về facebook của mình, mình sẽ hỗ trợ.

 

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

4
AVT