Học php bài 2: Chuỗi và hằng trong php

Học php bài 2: Chuỗi và hằng trong php

Ngày 16 - 12 - 2014 - Tại chuyên mục: PHP & MYSQL - Lượt xem: 1778

Học php – Nếu bạn đã học 1 ngôn ngữ lập trình nào đó rồi thì khái niệm Chuỗi và hằng  chắc sẽ ko còn xa lạ. Chuỗi là 1 dãy ký tự bla bla … ko biết đúng ko. Còn Hằng mà 1 giá trị cố định đại loại là thế he he. Bay chừ đi zô từng cái 1 nhé.

học php

1. Chuỗi (string).

Khai báo:

Cũng giống như khai báo biến khai báo chuỗi cũng tương tự.

Cú pháp: $<tenchuoi>: ‘<Chuoi>’;

ví dụ:

<?php

       $st1 = 'Chao cac ban ';

       $st2 = 'Minh ten la Huy';

       echo "{$st1}"; // Hiển thị chuỗi st1 ra ngoài. 

       echo "{$st1}"; //Hiển thị chuỗi st1 ra ngoài. 

?>

Nối 2 chuỗi với nhau.

Dùng dấu chấm “.” để nối 2 chuỗi với nhau.

ví dụ:

<?php
       $st1 = 'Chao cac ban ';
       $st2 = 'Minh ten la Huy';
       $st3 = st1.st2; // chuoi st3 là chuỗi được tào thành khi nối st2 vào st1.
       echo "{$st3}"; // Hiển thị chuỗi st3 ra ngoài.  
?>

Cũng có thể nối như thế này.

<?php
       $st1 = 'Chao cac ban ';
       $st2 = 'Minh ten la Huy';
       st3=st1;
       $st3 .= st2; // 
       echo "{$st3}"; // Hiển thị chuỗi st3 ra ngoài.  
?>

Mộ số hàm của chuỗi.

<?php 
$s = "Chao cac ban den voi bai hoc php";

// Mot so ham xu ly chuoi

echo "<b>Ham in hoa: </b>"; echo strtoupper($s) ."<br/>"; // Biết chuỗi thành chuỗi in HOA
echo "<b>Ham in thuong: </b>"; echo strtolower($s)."<br/>"; // Biến chuỗi thành chuỗi in thường
echo "<b>Ham dem do dai chuoi: </b>"; echo strlen($s)."<br/>"; // Đếm số lương ký tự có trong chuỗi
echo "<b>Ham in ky tu dau: </b>"; echo ucfirst($s)."<br/>"; //In hoa ký tự đầu tiên của chuỗi
echo "<b>Ham in hoa ky dau moi tu: </b>"; echo ucwords($s)."<br/>"; //In hoa ký từ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi
echo "<b>Thay the: </b>"; echo str_replace('php', 'html', $s)."<br/>"; //Thay chuỗi 'php' thành 'html' trong chuoi s.
?>

 

Kết quả:

Ham in hoa: CHAO CAC BAN DEN VOI BAI HOC PHP
Ham in thuong: chao cac ban den voi bai hoc php
Ham dem do dai chuoi: 32
Ham in ky tu dau: Chao cac ban den voi bai hoc php
Ham in hoa ky dau moi tu: Chao Cac Ban Den Voi Bai Hoc Php
Thay the: Chao cac ban den voi bai hoc html

………………………………………………………

2. Hằng.

Cú pháp khai báo: define(‘<tenhang>’, <giatri>);

ví dụ:

 <?php 
 	define('USERNAME', 'VO QUANG HUY');

 	echo "hello, " . USERNAME . "<br/>";

 	define ('TODAY', '16 - 12 - 2014');

 	echo "Hom nay la " . TODAY . " Ban dang dung php phien ban: " . PHP_VERSION . " He dieu hanh: " . PHP_OS ; 
 ?>

Kết quả:

hello, VO QUANG HUY
Hom nay la 16 – 12 – 2014 Ban dang dung php phien ban: 5.4.27 He dieu hanh: WINNT

** Trong ví dụ các hằng sau là hằng hệ thống.

PHP_VERSION
 PHP_OS

Kết Luận:

Bài hôm nay khá ngắn và đơn giản, bạn nào có thắc mắc hoặc góp ý xin cmt phía dưới. Bài sau mình học về mảng tgrong php chào thân ái và quyết thắng!!

Từ khóa: , ,

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT