Đây là bài cuối cùng trong loạt video này, ở video này mình hoàn thành site tin tức du lịch.
NỘI DUNG GỒM
1. List danh sách tỉnh thành phía dưới footer:
– Code dùng: Code lấy dang mục đoạn 3 (https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html)
2. Hiển thị trang list bài viết của tỉnh thành, sử dung giao diện giống với giao diện category.
3. List 3 menu dưới footer:
Code add menu và get menu (https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lay-menu-va-sidebar.html)
4. Dùng plugin redux để làm theme options, tùy chỉnh các thông tin dưới footer. Các bạn có thể tham khảo bài viết làm theme options của thạch phạm