Bài này mình tiến hành xây dựng trang video, trang chi tiết video và các trang khác.

– List video ra ngoài trang chủ.
– Xây dựng trang chi tiết của 1 video (single-video.php)
– Xây dựng trang video (archive-video.php)
– Xây dựng trang hiển thị chuyên mục video (taxonomy-video-cat.php)
– Xây giao diện page.php (Liên hệ, giới thiệu).
– Xây dựng trang 404 (404.php)

—————————————–
Công cụ sử dụng:
– Tạo custom field để post mã video: https://huykira.net/webmaster/wordpress/custom-field-trong-wordpress-plugin-toolset.html
– Get video sử sụng hàm get post: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác