Ở bài mày mình tiến hành list danh sách bài viết xem nhiều ra ngoài trang chủ, đồng thời xây dựng trang danh mục bài viết.
– List xem nhiều ngoài trang chủ
– Xây dựng trang category
– Xây dựng chứng năng phân trang.
————————-
https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html
– Code get bài viết ở category đoạn 1
– Code phân trang đoạn thứ 8
– Code get tiêu để category là: single_cat_title();