Ở bài mày mình tiến hành list danh sách bài viết xem nhiều ra ngoài trang chủ, đồng thời xây dựng trang danh mục bài viết.
– List xem nhiều ngoài trang chủ
– Xây dựng trang category
– Xây dựng chứng năng phân trang.
————————-
https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html
– Code get bài viết ở category đoạn 1
– Code phân trang đoạn thứ 8
– Code get tiêu để category là: single_cat_title();

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác