Trong bài này mình tiếp tục hoàn thiện trang chi tiết tin tức và cột bên phải sidebar.php.
Các công việc đã làm:
– Xây dựng bài viết liên quan
– Comment facebook
– Like share facebook
– Tính lượt view
– Xây dựng list bài viết xem nhiều.
– Xây dựng họp like box.

—————-
Code dùng: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html