Bài 3 này mình đã thực hiện chức năng, tạo menu là get menu chính ra ngoài trang chủ.

Đồng thời mình đã lấy được nội dung phần bài viết slider.

Trong Video lúc đầu hình bị vở, do mình post hình đại diện quá nhỏ nên hình ko crop được đúng với size quy định, mình phải tiếng hành post lại hình to hơn.

———————————————–
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG:
– Get tạo vào get menu: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lay-menu-va-sidebar.html
– Lấy bài viết ra ngoài: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lay-bai-viet-trong-wordpress.html