Đây là video xây dựng website tin tức du lịch sử dụng wordpress. Mình sẽ có loạt video chia sẽ cách mình làm 1 theme wordpress. Bài 1 này mình thực hiện bước đầu để chuyển HTML thành themes wordpress. Vài setting cũng như cài đặt các plugin cần thiết cho dự án!
Đây không phải là video hướng dẫn. Nên các bạn xem mang tính chất tham khảo nhé!.