Đây là video xây dựng website tin tức du lịch sử dụng wordpress. Mình sẽ có loạt video chia sẽ cách mình làm 1 theme wordpress. Bài 1 này mình thực hiện bước đầu để chuyển HTML thành themes wordpress. Vài setting cũng như cài đặt các plugin cần thiết cho dự án!
Đây không phải là video hướng dẫn. Nên các bạn xem mang tính chất tham khảo nhé!.

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác