Tổng hợp kiến thức html và css căn bản

Ngày 29 - 05 - 2016, Lượt xem 164

Tổng kiến thức html css, những điều lưu ý trước khi vào dự án html

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

HuyKira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế… Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy… Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel… Và hiện tại đang code react native… 😂😂 tối về viết blog… (Còn tiếp…)

0
AVT