Xây dựng chức năng thành viên cho blog Huy Kira!

Đăng nhập để down code free nhé!, Mỗi ngày vào web để check in tích lũy điểm, Nếu được 2000 điểm bạn sẽ nhận được 1 code trong hệ thống: “Thiết kế web wordpress” của blog Huy Kira

  • Mỗi ngày được check in một lần
  • Mỗi lần check in được 100 điểm
  • Sẽ có điểm thưởng cho thành viên tích cực!

Share bài viết ở phía dưới để nhận ngay 100 điểm thưởng. Mỗi bài viết bạn được 20 điểm, mỗi ngày tối da được 5 lần share. Bài viết phải share dưới dạng công khai hoặc bạn bè, cuối tháng hệ thống sẽ kiểm tra và trừ điểm đối với những lượt share không hợp lệ