Một số tính năng của plugin thời tiết này.

  • Hiển thị thời tiết ra ngoài giao diện website theo từng địa phương, có đầy đủ các tỉnh thành của Việt Nam.
  • Có thể tùy chỉnh địa phương mặc định.
  • Ngoài giao diện có chọn địa phương thích hiển thị thời tiết.
  • Cung cấp widget hiển thị thời tiết.
  • Cung cấp shortcode hiển thị thời tiết.
  • Có thể tùy chỉnh màu sắc hiển thị thời tiết.
  • Code nhẹ dễ sử dụng, sạch sẽ.
    Download plugin: Tại đây