Plugin lịch vạn niên – Đây là plugin mình tự viết nó có chức năng hiển thị lịch vạn niên ra ngoài trang chủ. Qua 1 số yêu cầu của khách hàng muốn có 1 block hiển thị lịch âm, dương mình đã tìm hiểu và quyết định xây dựng plugin này.

Chức năng: Hiển thị lịch âm/lương, hiển thị các ngày lễ lớn của Việt Nam, hiển thị đồng hồ thời gian, hiển thị ngày giờ theo cung hoàng đạo…

Sử dụng: Plugin lịch vạn niên thường được sử dụng trong các web tin tức có yêu cần xem ngày giờ… (Thật ra thích chèn vào web nào cũng được 😀 )