Video hướng dẫn rip giao diện website, đây là cách mình hay sử dụng để lấy 1 giao diện website mà mình ưu thích. video chỉ mang tính chất tham khảo, không bày chi tiết từng phần. Việc lấy giao diện của 1 trang web mình ko khuyến khích, nhưng nếu lấy về để tham khảo thì cũng tốt, ko nên lấy về để làm dự án …
Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT