Video hướng dẫn rip giao diện website, đây là cách mình hay sử dụng để lấy 1 giao diện website mà mình ưu thích. video chỉ mang tính chất tham khảo, không bày chi tiết từng phần. Việc lấy giao diện của 1 trang web mình ko khuyến khích, nhưng nếu lấy về để tham khảo thì cũng tốt, ko nên lấy về để làm dự án …
Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira