Hướng dẫn dựng website bằng html từ a đến z, áp dụng vào dự án thực tế.
Video sau mình sẽ bắt đầu Serie hướng dẫn xây dựng giao diện website bằng html và css

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT