Hướng dẫn html phần 1 – code phần header

Ngày 29 - 05 - 2016, Lượt xem 537

Hướng dẫn dựng website bằng html từ a đến z, áp dụng vào dự án thực tế.
Tuần sau sẽ có phần 2 các bạn quan tâm có thể vào https://www.facebook.com/huykiradotnet/ theo dõi những video khác

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT