Hướng dẫn dựng website bằng html từ a đến z, áp dụng vào dự án thực tế.
Tuần sau sẽ có phần 2 các bạn quan tâm có thể vào https://www.facebook.com/huykiradotnet/ theo dõi những video khác

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira