Hướng dẫn cài WordPress với tên miền ảo, sử dụng Xampp
Cài đặt tên miền ảo trên xampp rất đơn giản mà nhiều bạn ít sử dụng nên không biết, Hôm nay mình xin làm video nhỏ để hướng dẫn 🙂
– Facebook của mình là: https://fb.me/huykira
– Website: https://huykira.net/