Hiển thị bài viết nổi bật và bài viết mới nhất ở trang chủ.
—————-
CODE SỬ DUNG:
https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác