Hiển thị bài viết nổi bật và bài viết mới nhất ở trang chủ.
—————-
CODE SỬ DUNG:
https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html