Xây dựng website html từ file psd, Nội dung bài này mình giới thiệu sơ về bootstrap, cách chia cột trong boostrap 3

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira