Chuyển html sang wordpress bài 8 : Hoàn thiện website – Kết thúc

– Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, tính lượt view của mỗi bài viết, hiển thị lượt xem ra ngoài

– Get số lượng lượt xem ra ngoài trang chủ

– List bài viết xem nhiều ở sidebar.php

– Hoàn thiện footer.php

– Tạo Breadcrumb cho website

Kiến thức sử dụng:

Những đoạn code hay dùng -> Xem tại đây

Download code

Tại đây