Chuyển html sang wordpress bài 8 : Hoàn thiện website – Kết thúc

– Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, tính lượt view của mỗi bài viết, hiển thị lượt xem ra ngoài

– Get số lượng lượt xem ra ngoài trang chủ

– List bài viết xem nhiều ở sidebar.php

– Hoàn thiện footer.php

– Tạo Breadcrumb cho website

Kiến thức sử dụng:

Những đoạn code hay dùng -> Xem tại đây

Download code

Tại đây

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác