Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang chi tiết bài viết (single.php)

– Get tiêu đề bài viết

– Get ngày đăng, tác giả, chuyên mục bài viết

– Get nội dung bài viết

– Get từ khóa bài viết

– Get bài viết liên quan

– Tạo các chức năng like facebook, nút send facebook

– Tạo commet bằng facebook

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác