Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang chi tiết bài viết (single.php)

– Get tiêu đề bài viết

– Get ngày đăng, tác giả, chuyên mục bài viết

– Get nội dung bài viết

– Get từ khóa bài viết

– Get bài viết liên quan

– Tạo các chức năng like facebook, nút send facebook

– Tạo commet bằng facebook