Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Video này tiếp tục hoàn thành những trang còn lại với nội dung sau:

  • – Xây dưng trang chuyên mục category,
  • – Xây dựng trang chưa nội dung từ khóa…
  • – Xây dựng form
  • – Xây dựng trang trả dự liệu của search

Kiến thức áp dụng:

Vòng lặp get post -> Xem tại đây

Hàm điều kiện wordpress -> Xem tại đây

Form seach trong wp, đoạn code thứ 25 nhé  ->  Xem tại đây

Download code

Tại đây

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác