Chuyển html sang wordpress bài 5: Hoàn thiện trang chủ

Chuyển html sang wordpress bài 5: Hoàn thiện trang chủ

Ở video này mình hướng dẫn cho các bạn get bài viết mới nhất ở trang chủ, sử dụng vòng lặp get post mặc định và phân trang…

Kiến thức:

Vòng lặp get post mặt định của wordpress -> Xem tại đây

Phân trang trong wordpress – > Xem tại đây

Download code:

Tại đây

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT

Video khác