Hướng dẫn chuyển html sang wordpress

Chuyển html sang wordpress bài 3: Get menu chính và get bài viết nổi bật

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bước đầu hoàn thiện trang chủ bằng các nội dung sau:

– Get link trang chủ cho logo

– Tạo 1 menu trong admin, và get menu đó ra ngoài giao diện website

– Get động bài viết chổ phần bài viết nổi bật. Làm quen với các vòng lặp get post.

– Tìm hiểu cách get một số thành phần của bài viết như: Link bài viết, tiêu đề bài viết, ảnh đại diện, thời gian viết bài….

Kiến thức tham khảo:

Tìm hiểu về cách tạo và get menu -> Tại đây

Tìm hiểu vòng lặp get post -> Tại đây

Down load soucecode theme bài 4:

Download tại đây