Hướng dẫn chuyển html sang wordpress

Chuyển html sang wordpress bài 3: Get menu chính và get bài viết nổi bật

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bước đầu hoàn thiện trang chủ bằng các nội dung sau:

– Get link trang chủ cho logo

– Tạo 1 menu trong admin, và get menu đó ra ngoài giao diện website

– Get động bài viết chổ phần bài viết nổi bật. Làm quen với các vòng lặp get post.

– Tìm hiểu cách get một số thành phần của bài viết như: Link bài viết, tiêu đề bài viết, ảnh đại diện, thời gian viết bài….

Kiến thức tham khảo:

Tìm hiểu về cách tạo và get menu -> Tại đây

Tìm hiểu vòng lặp get post -> Tại đây

Down load soucecode theme bài 4:

Download tại đây

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

1
AVT

Video khác