Chuyển html sang wordpress bài 2

Chuyển html sang wordpress bài 2

Tiếp tục seri video hướng dẫn chuyển html sang wordpress, hôm nay mình cho ra lò video thứ 2. Bao gồm những nội dung sau:

  • Cài đặt một số tính năng ban đầu của website
  • Cài đặt một số plugin cần thiết cho dự án, tùy chỉnh plugin phù hợp
  • Viết bài demo nhanh gọn với plugin get news vnexpress.net
  • Duy chuyển template html -> thành theme wordpress
  • Xây dựng cấu trúc theme wordpress.

Công nghệ sử dụng

Download souce code theme bài 2

Link mediafire -> Tại đây