Chuyển html sang wordpress bài 1: Đây là bài viết đầu tiên trong loạt video hướng dẫn chuyển html sang wordpress của mình. ở Video này mình xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt wordpress với tên miền ảo khi dùng web server là xampp.

Chuyển html sang wordpress bài 1

Bước 1: Download wordpress về giải nén, đổi tên thực mục thành tên project mà bạn mong muốn.

Bước 2: Copy source code vừa đổi tên vào thư mục htdocs của xampp

Bước 3: Vào thư mục xampp -> apache -> conf -> mở file httpd.conf , dán đoạn code sau vào cuối file đó

  • Ở phần DocumentRoot thay đổi đường dẫn đến thư mục dự án ở bước 2.
  • Ở phần ServerName đặt tên domain cần tạo.

Bước 4: Vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc tìm file hosts thêm vào cuối file đòng

Sau đó khở động xampp lại là bạn đã cài đặt thành công domain ảo trỏ vào dựng án bạn cần làm.

Bước 5: Tiến hành chạy link myblog.com để cài đặt wordpress như bình thường.

* Tổng hợp tất cả các video hướng dẫn tại đây: Video Hướng dẫn chuyển html sang wordpress