Đây là video đầu tiên trong loạt video hướng dẫn lập trình theme wordpress website bán hàng của mình. Bài này mình sẽ thông báo những yêu cầu về kiến thức nếu muốn tham gia học theo seri video này.

Các kiến thức bạn cần chuẩn bị:

  • WordPress cơ bản
  • Front end cơ bản
  • PHP cơ bản

*Và một số kiến thức lập trình wordpress xem các bạn cần xem trước

Giới thiệu sơ qua về dự án thực hiện trong video này:

  • Layout để thực hiện seri này
  • Các chức năng cần làm
  • Các giao diện từng page cần xử lý

Link tổng quan về seri: Hướng dẫn lập trình theme wordpress