Ở Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặng wordpress trên localhost. Tùy chỉnh một số thông tin ban đầu cũng như cài một số plugin cần thiết cho dự án này

Những phần cài đặt:

  • Cài đặt lại title và mô tả website
  • Cài lại múi giờ và format ngày tháng năm.
  • Cài đặt là đường đẫn tỉnh
  • Cài cấu hình một số thành phần của wordpres seo

Các plugin cần thiết ban đầu:

Đây là những plugin cần thiết ban đầu khi mình thường hay dùng. Trong quá trình thực hiện website sẽ có thể add thêm nhiều plugin khác. Tới lúc đó mình sẽ hướng dẫn thêm nhé.

Link tổng quan về seri: Hướng dẫn lập trình theme wordpress