Hướng dẫn lập trình theme wordpress bài 8: Get list sản phẩm, danh mục sản phẩm
– Hướng dẫn get sản phẩm
– Hướng dẫn get sản phẩm theo danh mục sản phẩm
—————–
Kiến thức sử dụng: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html
—————–
Video được phát tại website: https://huykira.net/
Fan page Blog Huy Kira: https://facebook.com/huykiradotnet
——————
Toàn bộ series: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lap-trinh-theme-wordpress-tu-a-den-z.html