Bài 6: Tạo và get menu chính của website: Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo và get menu chính của website

Nội dung chính:

  • Tạo một vị trí menu
  • Tạo menu trong admin wordpress
  • Get menu chính ra ngoài giao diện
  • Hướng dẫn active menu

Tài liệu sử dụng: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lay-menu-va-sidebar.html