Tiếp tục hoàn thiện trang chủ với video tiếp theo: Bài 5.2: Hướng dẫn xây dựng trang chủ phần sản phẩm

Nội dung chính:

  • Hướng dẫn post sản phẩm demo
  • Hướng dẫn get sản phẩm ra ngoài trang chủ theo chuyên mục

Nội dung kiến thức áp dụng: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html