Lâu quá mình mới quay video lại bài hôm nay mình video bị rè mong các bạn thông cảm. Từ video sau mình sẽ đổi máy để video chất lượng hơn.

Nội dung của video hướng dẫn lần này:

  • Nhập dữ liệu demo của slider và dịch vụ
  • Get slider ra ngoài trang chủ
  • Get dịch vụ ra ngoài trang chủ

Nội dung kiến thức sử dụng: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html