Video này mình sẽ review cho các bạn thấy giao diện chúng ta sẽ làm. Cũng như đi tạo một theme wordpress từ cái html có sẵn.

Download template html: Download tại đây

Cấu trúc theme wordpress: Xem tại đây

Xem tài liệu tại đây: