Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 chức năng rất hay gặp trong wordpress, đó là breadcrumb.

Breadcrumb là thanh điều hướng trong webiste.

Giúp điều hướng hành vi của người dùng, từ đó phủ đều lượt xem ở trang web. Từ đó tốt cho seo.

————-

Tổng hợp series hướng dẫn lập trình theme woocommerce

https://huykira.net/woocommerce/huong-dan-lap-trinh-theme-woocommerce-tu-a-den-z.html