Video này mình sẽ hướng dẫn viết code cho file category, hiển thị list bài viết trong danh mục tin tức.

Bài viết tổng hợp video: https://huykira.net/woocommerce/huong-dan-lap-trinh-theme-woocommerce-tu-a-den-z.html