Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và get sidebar của website woocommerce.

Nội dung chính của video

– Get danh mục

– Get tin tức

– Tạo sidebar

– Get sidebar

—————————-

Nội dung tài liệu : https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lay-menu-va-sidebar.html

—————————-

Bài viết tổng hợp video: https://huykira.net/woocommerce/huong-dan-lap-trinh-theme-woocommerce-tu-a-den-z.html