Bài này mình tiếp tục xây dựng trang sản phẩm chi tiết phần sản phẩm liên quan

Nội dung chính:

  • Get danh mục của 1 sản phẩm
  • Get sản phẩm liên quan

Bài này kiến thức khá mới nên mình giới thiệu kỹ cho các bạn nắm.

Trọn bộ series: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lap-trinh-theme-wordpress-tu-a-den-z.html