Hướng dẫn lập trình theme wordpress bài 10.1: Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, thông tin cơ bản, gallery hình ảnh
Nội dung chính:
– Get thông tin cơ bản của xe
– Get gallery hình ảnh cho xe
—————–
Video được phát tại website: https://huykira.net/
Fan page Blog Huy Kira: https://facebook.com/huykiradotnet
——————
Toàn bộ series: https://huykira.net/webmaster/wordpress/huong-dan-lap-trinh-theme-wordpress-tu-a-den-z.html