Một thời sinh viên tưng bừng nay còn đâu :3. Video tổng kết hoạt động đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013 của liên chi đoàn Tin Học trường ĐH Sư Phạm – ĐH ĐN

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT