Ngày hội IT năm 2013 – Trò chơi nhỏ

Ngày 22 - 05 - 2016, Lượt xem 121

Phần trò chơi nhỏ của ngày hội IT, coi lại nhiều cảm xúc, đúng là chương trình để đời 😀

Facebook của mình: Huy Kira

Fan page: Blog Huy Kira

Youtube: Huy Kira

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native... 😂😂 tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0
AVT