Bài viết mới

Hỏi đáp

Ngày 26 - 09 - 2015Câu hỏi bảo mật: 1+15-5+9 = ?

Câu hỏi: Cái Send, Like, Share, G+ Bạn xài plugin nào mà có thêm cái hình Thích thì click vậy, mình tìm hoài mà ko thấy cái plugin nào giống như thế? 20/04/2016 , - 10:19 sáng

Cái này tự code bạn nhé!
Bạn có thể tìm hiểu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button để làm cái nút like!
Tìm hiểu cái này: https://developers.google.com/+/web/+1button/  để làm cái nút g+.

Còn cái nút thích thì click: https://huykira.net/wp-content/themes/huykiraver2/images/like_click.gif bạn down về xen vô code thôi nhe!


Câu hỏi: Trang mainhi.net, bạn có thể share cách làm cái popup đăng nhập admin xổ xuống như thế k? Cảm ơn. 19/04/2016 , - 9:48 sáng

Popup đăng nhập mình sử dụng cái modal trong bootstrap, sau đó dùng plugin https://wordpress.org/plugins/sidebar-login/ chèn widget vô modal đó. Nếu làm ko được thì mail cho mình nhé!


Câu hỏi: Trang này huykira.net/news chỗ Album ảnh làm sao cho nó hiện ảnh từ instagram hoặc fb vậy bạn, mình vào thì thấy nó là cái widget với nội dung là cái dòng [instagram-feed buttontext=”xem thêm” followtext=”Theo dõi tôi” showheader=false], nó hiện ra trang chủ là cái dòng đó lun chứ chả thấy cái ảnh nào, làm sao chèn cho nó hiện ảnh? Thanks 19/04/2016 , - 9:42 sáng

Cái này ngày xưa mình dùng plugin https://wordpress.org/plugins/instagram-feed/ để lấy hình trên instagram hiển thị vô website, nếu thichs bạn có thể cài thử và đọc hướng dẫn của nó để sử dụng, còn nếu ko thích hiển thị bạn có thể vô widget  và xóa nó đi!


Câu hỏi: Share theme wordpress trang này ko bạn? 15/04/2016 , - 2:10 chiều

Trang này mình ko share bạn nhé 🙂


Câu hỏi: Khi click vào bài viết trên trang của a á, chỗ tên bài viết có cái hình tiêu biểu nhỏ và nút Like, cuối bài có nút Thích thì click Sent, Like, Share. Mấy cái đó a xài plugin nào của wordpress vậy? 12/11/2015 , - 10:30 chiều

Mấy cái đó anh ko sài plugin. Mấy cái đó facebook nó hỗ trợ. Em có thể vào đây đễ tìm hiều thêm. https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button#example

Còn cái “thích thì click” Chỉ qua là cái hình đặt phía trên thôi. 🙂


Trang 18 trên 21 « ; 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0