Quyền lợi khi tham gia viết bài trên Blog Huy Kira

  • Mỗi bài viết được duyệt các bạn sẽ nhận được 20 coin đến 40 coin

  • Mỗi coin tương ứng với 1000 VNĐ

  • Khi đủ 100 coin sẽ được thanh toán với hình thức chuyển khoản!

  • Cách thức viết bài và yêu cầu nội dung liên hệ mình để biết thêm thông tin: Huy Kira

Bài viết mới

Đăng bài

Đăng bài trên blog Huy Kira
0